Informace pro použití, čtěte pozorně!

 

Výrobce: VAKOS XT a.s., Pernerova 28a, 186 00 Praha 8, Česká republika

 

Název pomocného přípravku:

TICK OFF - přípravek k usnadnění bezpečného odstranění klíštěte

Skleněná lahvička 8 ml

 

Účel užití přípravku:

Přípravek usnadňuje bezpečné odstranění přisátého či lezoucího klíštěte. Jedná se o suspenzní roztok oxidu křemičitého a bentonitu v lihoétherovém roztoku nitrocelulózy, který po nakápnutí na klíště tohoto parazita omezí v jeho pohybu, dehydratuje jeho povrch a zároveň jej pokryje nitrocelulózovým filmem. Takto zneschopněné klíště se následně odstraní vhodnou pinzetou.

 

Složení: líh denaturovaný, diethylether, nitrocelulóza, oxid křemičitý a bentonit.

 

Indikační skupina: Pomocný přípravek.

 

Charakteristika: Přípravek určený k usnadnění bezpečného odstranění klíštěte.

 

Způsob použití:

Před použitím je nutné uzavřenou lahvičku s přípravkem intenzivně protřepat!

Po odšroubování uzávěru lahvičky se pomocí plastové lopatičky přiložené k lahvičce (je součástí každého balení) nanese na klíště jedna či několik kapek přípravku tak, aby bylo klíště přípravkem zcela pokryto.

Lahvička se dostatečně těsně uzavře, aby nedocházelo k vysychání roztoku!

Lopatičku se zbytkem roztoku položíme na papírový ubrousek, kousek papíru apod. Roztok na lopatičce za chvíli vyschne a oddrolí se na podložku, kterou je možno i s tímto zbytkem vyhodit do obecného odpadu. Lopatičku uschováme pro další použití.

Po přibližně 5 minutách dochází k zaschnutí naneseného přípravku, ten se pak jednoduše odstraní z pokožky a zneschopněné klíště se odstraní pinzetou či jiným vhodným způsobem.

Odstraněného klíštěte se nedotýkejte rukama bez rukavic ani jinou nechráněnou částí těla.

Odstraněné klíště již není schopné pohybu a lze jej likvidovat např. spláchnutím do výlevky nebo vložením na papír či obdobný hořlavý materiál a spálením.

Místo po odstranění klíštěte doporučujeme ošetřit vhodným dezinfekčním prostředkem.

 

Bezpečnostní opatření:

Přípravek je hořlavina I. třídy, při zacházení dbejte zvýšené opatrnosti!

Neuchovávejte, neotvírejte ani jinak nemanipulujte s přípravkem v blízkosti otevřeného ohně či jiných zdrojů tepla!

 

Kontraindikace:

Přípravek neužívejte při známé přecitlivělosti zvířete na některou z obsažených látek, především ether či líh.

 

Nežádoucí účinky:

Při běžném dávkování se při užívání přípravku „TICK OFF - přípravek k usnadnění bezpečného odstranění klíštěte“ nežádoucí účinky nevyskytují. Případné ponechání aplikovaného přípravku na pokožce delší dobu (desítky minut a více) či opakované aplikace na stejné místo se mohou projevit podrážděním kůže v místě aplikace. To se týká především dětí a osob s citlivou pokožkou. Stejně tak se doporučuje dbát zvýšenou opatrnost při aplikaci prostředku na citlivých místech, např. v oblasti očí apod. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

 

Interakce: Nejsou známy.

 

Upozornění:

Přípravek obsahuje těkavé látky a při nedostatečném uzavření lahvičky s perem může dojít k jejich částečnému odpaření a zatuhnutí přípravku, Proto po ukončení aplikace přípravku dbejte na co nejtěsnější uzavření lahvičky, aby nedocházelo k vysychání obsahu. Doporučujeme dobře uzavřenou lahvičku uchovávat ve svislé poloze postavenou na víčko, čímž je zabráněno průniku par těkavých látek a tím omezeno vysychání přípravku.

 

Předávkování:

Po dlouhodobém ponechání přípravku na pokožce či opakovaných aplikacích na stejné místo pokožky se může projevit podráždění kůže. V takových případech místo aplikace po odstranění zbytku přípravku potřete zklidňujícím krémem či gelem a při setrvávání potíží se poraďte s lékařem.

 

Doba použitelnosti:

Minimální doba, po kterou si přípravek při dodržení skladovacích podmínek zachovává specifické deklarované vlastnosti a je bezpečný, je vyjádřena datem uvedeným na obalu poslední měsíc a rok (formou mm/rrrr).

Dále je každé balení výrobku označeno číslem šarže.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. Chraňte před přímým slunečním světlem!

Neuchovávejte, neotvírejte ani jinak nemanipulujte s přípravkem v blízkosti otevřeného ohně či jiných zdrojů tepla!

Doba použitelnosti je označena na obalu.        

 

Likvidace obalů, likvidace zbytků prostředku:

Prázdnou lahvičku je nejlépe umístit do kontejneru s tříděným odpadem (sklo), obdobně plastové části – lopatička, případně víčko (plasty). Papírovou krabičku a papírovou příbalovou informaci do kontejneru s tříděným odpadem (papír). Pokud není možnost třídění odpadů, lze tyto obaly umístit do komunálního odpadu.

Pokud je třeba likvidovat obal se zbytky prostředku, je třeba ponechat lahvičku otevřenou cca půl hodiny (přípravek zcela vyschne) a poté lze postupovat výše popsaným způsobem.

 

Varování:

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek uchovávejte mimo dosah dětí.

Přípravek je hořlavina I. třídy, při zacházení dbejte zvýšené opatrnosti!

 

Balení:

Skleněná lahvička s uzávěrem a přiloženou plastovou lopatičkou, opatřená etiketou, krabička, příbalová informace (informace pro použití).

 

Datum poslední revize: 4. 4. 2018